5 Nationell Kunskapsplattform

Frågeställningar kring hantering av förorenade sediment är ofta komplexa och många myndigheter och andra aktörer berörs av och hanterar frågor kring förorenade sediment. Delprojekt 5 vill skapa en gemensam samverkansplattform myndigheter emellan inom vilken vi samlar, utvecklar och tillgängliggör information och kunskap till alla som behöver den. Kunskapsplattformen ska ge förbättrade möjligheter till interaktion med branschens alla aktörer, så att vi gemensamt kan bidra till utvecklingen av arbetet med förorenade sediment.  

Målet är att 

  • Det ska vara enkelt för alla som behöver att hitta och ta till sig kunskap och information.
  • Kunskapsplattformens utformning bidrar till ökad kommunikation och interaktion mellan myndigheter och branschen i övrigt.
  • Kunskapsplattformen ska bidra till en gemensam bild av problematiken relaterad till förorenade sediment, vilket i sin tur underlättar kommunikation.
  • Kunskapsplattformen hjälper oss att samlas och gemensamt bidra till målen med arbetet med förorenade sediment

Inom projektet har vi identifierat prioriterade delar att utveckla under projekttiden, och vi tar även fram en plan för fortsatt utveckling av plattformen och dess komponenter efter projekttidens slut. 

Projektet har innefattat att strukturera och visualisera den nationella kunskapsplattformen, att bygga en “nod” för samlande och tillgängliggörande av information, att bygga en form för samverkan mellan intressenter samt att utveckla och ge expertstöd till länsstyrelser och kommuner. Att ta fram webbplatsen renasediment.se har i sig varit ett mål i delprojektet.

Myndighetsloggor i ett spindelnät

Samverkansplattform Förorenade Sediment

Syftet med delprojektet har varit att skapa en gemensam bild av vad den myndighetsgemensamma kunskapsplattformen/myndighetssamverkan består av, vad den ska bidra till och hur den

Bild på förstasidan www.renasediment.se

Gemensam “Nod” – Webbplats

Syftet med delprojektet har varit att Göra det enkelt för de aktörer som behöver vägledning och guidning i arbete med förorenade sediment att hitta detta

Bild över branschsforumets två delar

Branschforum

Syftet med delprojektet har varit att Bidra till en samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla området, skapa en plattform för kunskapsutbyte och att

Skärmdump Webbsida på SGI om expertstöd förorenade sediment

Expertstödsfunktion

Syftet med delprojektet har varit att Ge tillsynsmyndigheter möjlighet att få expertstöd i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment Resultatet av delprojektet

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.