4b Pilotprojekt

Inom delprojektet genomförs fyra pilotförsök med syfte att höja den generella kunskapsnivån inom branschen avseende åtgärdsmetoder och behandlingsmetoder av förorenade sediment och muddermassor.  

Under våren 2020 skickades en inbjudan om att inkomma med förslag på pilotförsök ut till samtliga universitet, högskolor och länsstyrelser. Totalt inkom 13 förslag. I juni 2020 genomfördes en utvärdering av inkomna förslag inom projektgruppen. Utvärderingen baserades på fyra kriterier:

  • Genomförbarhet – utsikterna för att lyckas uppnå målsättningen inom givna tids- och budgetramar?
  • Tillämpbarhet – potential att lösa problem som är allmänt förekommande nationellt?
  • Hållbarhet – potential att utvecklas till en ekonomiskt och miljömässigt hållbar åtgärds- eller omhändertagandemetod för förorenade sediment?
  • Kunskapsuppbyggnad – potential att bidra till kunskapsuppbyggnad om åtgärds-, eller omhändertagandemetoder av förorenade sediment?


Utvärderingen mynnade ut i fyra förslag som projektgruppen valde att gå vidare med till genomförande.

  1. Biokol-baserad reaktiv barriär för täckning av förorenade sediment (Luleå tekniska universitet)
  1. Termokemisk sanering och produktion av kommersialiserbara produkter av fiberbanksmaterial, TERMOSAN (Mittuniversitetet)
  1. Utveckling av en ny metod för behandling av förorenade sediment med fotoelektrokatalytisk nedbrytning (Chalmers tekniska högskola)
  1. Pilotförsök med frystorkning av fibersediment (Luleå kommun)
 
Läs gärna mer på vår sida om pilotprojekten

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.