Pilotprojekt RUFS

Ett av delprojekten inom Regeringsuppdrag : Förorenade sediment (RUFS) är att genomföra ett antal pilotprojekt med syfte att tillföra ny kunskap till branschen avseende åtgärder och  omhändertagandemetoder av förorenade sediment. Drivansvarig myndighet för delprojektet är SGU och i projektgruppen ingår representanter från Naturvårdsverket, SGI, HaV samt Länsstyrelsen.  

Under våren 2020 har en inbjudan gått ut till universitet, högskolor och länsstyrelser att inkomma med förslag på pilotförsök. Utvärderingar och urval av inkomna förslag har utförts under sommaren 2020 och resulterade i 4 st utvalda pilotprojekt för genomförande. Överenskommelser har tecknats med 3 st universitet (LTU, CTH, MiU) och avtal har tecknats med en kommun (Luleå). Samtliga pilotprojekt ska slutredovisas i augusti 2022.

Mer information avseende de 4 pilotprojekten nås via nedanstående länkar:

Biokol-baserad reaktiv barriär för täckning av förorenade sediment

Termokemisk sanering och produktion av kommersialiserbara produkter av fiberbanksmaterial (TERMOSAN)

Utveckling av en ny metod för behandling av förorenade sediment med fotoelektrokatalytisk nedbrytning

Pilotförsök med frystorkning av fibersediment

Laboratorieförsök, utvärdering av olika utformning av tunn täckning i kolonner
Laboratorieförsök, utvärdering av olika utformning av tunn täckning i kolonner. Foto: Nathalie Pantzare

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.