Om renasediment.se

Vi som driver och utvecklar denna webbplats är Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Statens Geotekniska Institut och Sveriges Geologiska Undersökning. Vi har alla ett gemensamt ansvar för frågor om förorenade sediment och har sedan 2013 arbetat tillsammans för att utveckla arbetet med och öka kunskapen om förorenade sediment i Sverige. Detta gör vi gemensamt inom Myndighetssamverkan Förorenade Sediment – SESAM. Notera att Havs- och vattenmyndigheten deltagit vid framtagande av webbplatsen men inte deltar aktivt för närvarande.

Syftet med renasediment.se är att göra det lättare för dig som söker information och vägledning att hitta rätt. Vår gemensamma webbplats gör det lättare för dig att hitta det som just du söker, detta oavsett vilken myndighet som har ansvaret.

Det kan vara bra att känna till att i vissa fall finns vägledning och information direkt på webbplatsen och i andra fall blir du länkad till den myndighet där till exempel en vägledning finns.

Fotografier som används på webbplatsen är där inget annat anges tagna av: Ingrid Tjensvoll, Clara Neuschütz, Thereze Ladekrans och Helena Branzén. Illustrationer är där inget annat anges framtagna av Thereze Ladekrans, Anna Wemming eller hämtade från Pixabay (fri användning).

Kontakta gärna oss för att ge återkoppling, förslag till utveckling eller om du har en fråga. Kontakt sker via detta formulär: ”Lämna synpunkter på webbplatsen”.

Webbplatsen är uppbyggd för att vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. På den här sidan kan du läsa vår ”Redogörelse för tillgänglighet”.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer på vår sida ”Om kakor”.

Huvudansvaret för just denna webbplats exempelvis vad gäller hantering av personuppgifter, tillgänglighet etc. åligger Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Illustrativ figur med pusselbitar för ingående myndigheter i myndighetssamverkan kring RUFS.