NÄTVERK

Eftersom frågeställningar kring förorenade sediment såväl är komplexa som gränsöverskridande har nätverk bildats med syften att samarbeta, dela och bygga kunskap om såväl inom Sverige som inom EU. 

Svenska nätverk

I Sverige finns några etablerade nätverk med bäring på förorenade sediment. 

SESAM - sedimentsamverkan mellan myndigheter

Nätverket består för närvarande av Statens geotekniska institut, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten.

Branschforum

Myndighetsnätverket har startat ett branschforum med ett brett nätverk för alla som vill ha löpande information via utskick. Du kan även anmäla intresse att delta i användarråd där du får möjlighet att bidra och tycka till om till exempel en vägledning.

Mer information om forumet och hur du kan anmäla dig finner du här:

Branschforum sediment

Där finns även tidigare informationsutskick samlade.

Nätverket har under 2021 startat en tematisk grupp med fokus på vatten och sediment. 

Havsörn som flyger i en blå, klar himmel

Nätverk utanför Sverige

Internationellt finns också några etablerade nätverk med fokus på  sediment.

Nätverket SedNet har såväl arbetsgrupper som man kan delta i som återkommande konferenser.

Nätverket arbetar för ett utbyte av information om ”nya”  ämnen i miljön (emerging contaminants) och vill bidra till validering och harmonisering av gemensamma mätmetoder och övervakningsverktyg för att bättre fylla behoven som riskbedömare och riskhanterare har. Nätverket syftar särskilt till att både främja och dra nytta av synergieffekterna mellan forskargrupper från olika länder när det gäller ”nya” ämnen.