Erfarenheter

Hantering av förorenade sediment kan behöva ske inom ramen för vattenförvaltning, fysisk planering, vid arbete i vatten eller vid en avhjälpandeåtgärd. Frågorna som projekten ställs inför är ofta komplicerade och det är därför till stor hjälp att kunna ta del av erfarenheter från tidigare projekt. Exempel på frågeställningar där tidigare erfarenheter kan vara värdefulla är vilka undersökningar som behövs inför en åtgärd eller vilka metoder som fungerar i olika typer av miljöer.

På nedanstående sidor finns en sammanställning av åtgärdsprojekt i Sverige, tips på vidare läsning och exempel på hur arbete med sediment kan utföras inom ramen för vattenförvaltningen.

Har du erfarenheter du vill dela med dig av eller rapporter att tipsa om, hör gärna av dig till oss via formuläret: ”Lämna synpunkter på webbplatsen”

Saneringsarbete i Oskarshamns hamn

Åtgärdsprojekt – exempel

Här listas projekt där förorenade sediment har åtgärdats eller håller på att åtgärdas i Sverige samt vilka metoder som använts eller är planerade. För vissa

Bild som illustrerar forskning

Kunskapsbehov

Tillämpad forskning och teknikutveckling behövs – och olika kompetenser behöver bidra Föroreningar i miljön innebär generellt komplexa frågeställningar, och att föroreningar befinner sig under vatten

Rapporter om erfarenheter från åtgärder

Från stora och små åtgärdsprojekt har erfarenheter samlats in som kan vara till nytta för kommande projekt. Nedan listas exempel på rapporter som övergripande sammanställt