Erfarenheter

Erfarenheter från genomförda och pågående utredningar och åtgärder av förorenade sediment är viktiga att ta till vara. De bidrar till en utveckling av arbetet i stort och även till en bättre hantering i de enskilda projekten. Erfarenheterna kan komma både från rena efterbehandlingsprojekt och från andra projekt som farledsmuddringar. Exempel på viktiga erfarenheter är vilka undersökningar som behövs inför en åtgärd eller vilka metoder som fungerar i olika typer av miljöer. På sidan Åtgärdsprojekt – exempel, som du hittar nedan,  finns en lista på åtgärdsprojekt och det pågår också ett arbete med att fylla på med projekt från den listan på Åtgärdsportalen. På sikt kommer Åtgärdsportalens sida att ersätta listan. 

Utöver direkta lärdomar behöver vi också utvärdera projekten på gruppnivå för att lära oss mer om övergripande frågeställningar och hur de kan angripas bäst. En sådan rapport togs fram inom regeringsuppdraget RUFS,  Åtgärder av förorenade sediment – erfarenheter från genomförda projekt. Den hittar du nedan under rapporter om erfarenheter från åtgärder.  

Har du erfarenheter du vill dela med dig av eller rapporter att tipsa om, hör gärna av dig till oss via formuläret: ”Lämna synpunkter på webbplatsen”

Saneringsarbete i Oskarshamns hamn

Åtgärdsprojekt – exempel

Här listas projekt där förorenade sediment har åtgärdats eller håller på att åtgärdas i Sverige samt vilka metoder som använts eller är planerade. För vissa

Bild som illustrerar forskning

Kunskapsbehov

Tillämpad forskning och teknikutveckling behövs – och olika kompetenser behöver bidra Föroreningar i miljön innebär generellt komplexa frågeställningar, och att föroreningar befinner sig under vatten

Rapporter om erfarenheter från åtgärder

Från stora och små åtgärdsprojekt har erfarenheter samlats in som kan vara till nytta för kommande projekt. Nedan listas exempel på rapporter som övergripande sammanställt