4a Erfarenhetsåterföring

Målsättningen med delprojekt 4a är att sammanställa erfarenheter från sedimentsaneringsprojekt med särskilt fokus på åtgärdsmetoder, genomförande, uppföljning, samt förslag på framtida behov med avseende på arbete med förorenade sedimentområden. Underlaget ska kunna användas i planeringen av framtida sedimentsaneringsprojekt.

Genomfört arbete

Arbetet i delprojektet är en fortsättning av det arbete som redovisas i rapporten ”Varför riskerar sedimentprojekt att stanna av?” (Jansson m.fl. 2021) och som bestod i en sammanställning av sedimentprojekt i Sverige och intervjuer med handläggare vid länsstyrelser som arbetar med förorenade sediment. Projektgruppen har identifierat lämpliga projekt i Sverige och Norge att studera i detalj och även vid behov genomföra intervjuer av deltagare för att återföra erfarenheter från projekten. Sweco fick i uppdrag av SGU att genomföra genomgången av svenska projekt och resultatet finns sammanställt i en SGU-rapport tillsammans med en genomgång av ett urval av projekt från Norge.  

Genom att studera resultaten från sammanställningarna av projekt och intervjuerna samt erfarenheter från andra länder har områden identifierats som bedöms ha behov av utveckling och ökat fokus. De områden som vi vill fokusera på och utveckla är bl.a.

  • Ökad samverkan mellan myndigheter, konsulter och entreprenörer
  • Utveckla arbetssätt i projekten för att hantera klimat- och hållbarhetsaspekter samt för att stärka den biologiska mångfalden
  • Stärka metodutvecklingen vid sedimentåtgärdsprojekt genom att genomföra flera pilot- och fullskaleprojekt med andra metoder än muddring och dumpning
  • Stärka arbetet med datainsamling och uppföljning av genomförda projekt och kontrollprogram efter avslutad sedimentåtgärd
  • Stärka kopplingen mellan åtgärder av förorenade sediment och åtgärder för att uppnå god ekologisk och kemisk status i vattenförekomster

Rapporter

Jansson S., Gottby L. & Robinson G. 2021. Varför riskerar sedimentprojekt att stanna av? SGU-rapport 2021:24.

SGU, 2022. Erfarenhetsåterföring från projekt med förorenade sediment. Konsultrapport 02, Sveriges Geologiska Undersökning.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.