Åtgärdsprojekt – exempel

Här listas projekt där förorenade sediment har åtgärdats eller håller på att åtgärdas i Sverige samt vilka metoder som använts eller är planerade. För vissa projekt där webbsidor eller rapporter finns tillgängliga har länkar lagts in. Sammanställningen har gjorts efter sökning av information i Länsstyrelsernas EBH-stödet samt på länsstyrelsers och kommuners webbsidor. Listan innehåller därför främst efterbehandlingsprojekt. Observera att uppgifter om projekten kan vara bristfälliga eller ha ändrats.

Utveckling av nya metoder sker inom olika forskningssatsningar och pilotprojekt. Mer om det går att läsa under Forskning & Utveckling.

För en översikt av åtgärdsmetoder för förorenade sediment, se SGF’s webbplats om åtgärdsmetoder, Åtgärdsportalen. Där beskrivs tekniskt genomförande och för- och nackdelar med olika metoder. På Åtgärdsportalen finns även erfarenheter redovisade från ett antal genomförda åtgärdsprojekt

För närvarande pågår ett arbete att fylla på sidorna på Åtgärdsportalen för att täcka in så många projekt och metoder som möjligt. Där framgår också hur du kan göra om du har egna erfarenheter som du vill dela med dig av. I takt med att de sidorna utvecklas kommer nedanstående tabell att tas bort och ersättas med korta sammanfattningar av erfarenheter.

ObjektnamnLänFöroreningÅtgärdsmetod / förslag till metodOmhändertagande av sedimentAvslutad, pågående eller förberedelse för åtgärdTidsperiod
Ala_Lombolo NorrbottenHg;MeHg;Metaller;OXADensitetstyrd lågflödesmuddringAvvattning med geotuberÅtgärdsförberedelse2006-pågående
Bestorp_Såg (Bestorp båtklubb) ÖstergötlandDioxiner;KlorfenolerGrävmuddringLandfyllningPågående2012-pågående
Ferrosan_Getinge SkåneDDT/DDD/DDE;Hg;MeHgSchaktningAvvattning inom invallning;DeponeringPågående2010-pågående
HusarvikenStockholmHg;Cyanid;PAH;TjäraMuddringPågående
Håstaholmen_miljösanering GävleborgPAH;Metaller;Dioxiner;Furaner;Alifater;Sugmuddring;ÖvertäckningAvvattning med geotuber;Behandling och deponering på extern anläggningPågående2009-pågående
Järpens_massafabrik JämtlandKisaska;Cd;Cu;Zn;PAHGrävmuddringAvvattning i sedimentationsbassäng;Vattenrening;DeponeringÅtgärdsförberedelse2008-pågående
Karlshäll_träsliperi NorrbottenHg;MeHg;FibersedimentSugmuddring;ÖvertäckningAvvattning i sedimentationsbassäng;DeponeringPågående2006-pågående
Kramforsfjärden - Svanö sedimentVästernorrlandHg;As;FibersedimentMuddringÅtgärdsförberedelse
Köpings hamn/KöpingsvikenVästmanlandMetaller;PAH;Organiska tennföreningarGrävmuddringStabiliseringPågående
Malungs_garveri DalarnaCr;As;PCB;PAH;OljaSugmuddringÅtgärdsförberedelse2017-pågående
Oskarshamns_hamnbassäng KalmarDioxiner;Cr;Hg;Cd;Organiska tennföreningarSugmuddring;Grävmuddring;IsolationstäckningAvvattning i filterpressar;DeponeringPågående2000-pågående
Sala_Silvergruva_samt_Pråmån VästmanlandCd;Hg;As;Pb;ZnMuddringAvvattning;Stabilisering;DeponeringÅtgärdsförberedelse2003-pågående
F.d. kemtvätten Sibbarp (Osby)SkåneKlorerade kolväten;PCE;TCEMuddring;Övertäckning Åtgärdsförberedelse2018-pågående
Stocka sågverkGävleborgDioxiner;FuranerMuddringAvvattning med geotuber;Avvattning mekanisk;DeponeringÅtgärdsförberedelse2006-pågående
Vinterviken StockholmAs;Pb;Cu;Hg;Zn;PAH;Cd;CrMuddringDeponeringPågående2012-pågående
Viskan Västra GötalandDioxiner;Metaller;PAHMuddring;ÖvertäckningStabiliseringÅtgärdsförberedelse
Västerås hamnVästmanlandMetaller;PAHMuddringPågående
Åsbro_Impregnering,_gamla ÖrebroPAH;As;KreosotSugmuddring;SchaktningAvvattning med geotuberÅtgärdsförberedelse2006-pågående
Ätran/ Garveriet SvenljungaVästra GötalandOlja;Cr;NaftalenGrävmuddring;ÖvertäckningDeponeringPågående2010-pågående
Dörarp krom & förnickling FärsjönKronobergNi;Cr;Cu;Zn;Cyanid Torrläggning;SchaktningDeponeringAvslutad1980-talet-2018, Slutrapport 2020
FagervikVästernorrlandAs;Pb;Metaller;FibersedimentGrävmuddringAvvattning;Återfyllning;DeponeringAvslutad2002-2013, Slutrapport 2013
Gusums brukÖstergötlandCu;Pb;Zn;As;Olja;TCE;Klorerade kolvätenTorrläggning;SchaktningAvvattning;Vattenrening;DeponeringAvslutad2008-2017, Slutrapport 2017
Gävle hamns farledGävleborgMetaller;PAH;PCB;Organiska tennföreningarMuddringStabilisering;SolidifieringAvslutad
Hälleviks hamnBlekingePAH;PCB;Cu;Cd;Zn;Organiska tennföreningarGrävmuddring;FrysmuddringAvvattning;Behandling på extern anläggningAvslutad2006-2011
Järnsjön KalmarPCB;FibersedimentSugmuddring;GrävmuddringAvvattning;Vattenrening;DeponeringAvslutad1990-1997, Slutrapport2014
Klara sjöStockholmPAHSugmuddringAvvattningAvslutad1997-2004, Slutrapport 2004
Klippans läderfabrikSkåneCr;AsTorrläggning;SchaktningVattenrening;DeponeringAvslutad2007-2019
Sediment KvarndammenJönköpingPCB;PAH;Metaller;OljaSchaktningAvvattning;DeponeringAvslutad2013-2015
Kvarntorp: Serpentin- och tarmdammarnaÖrebroAlifater;MetallerMuddringAvslutad2001-2005
Långsjöns impregneringsanläggningÖstergötlandCuSchaktningAvslutad2006-2018
LångvikenDalarnaKreosot;PAHGrävmuddring;ÖvertäckningVattenrening;KomposteringAvslutad1987-1996
Mjösund fritidsbåthamnVästra GötalandIrgarol;Organiska tennföreningar;Cu;Pb;ZnSugmuddring;GrävmuddringAvvattning;DeponeringAvslutad2011-2012
Sickla kajStockholmHgGrävmuddringStabiliseringAvslutad2000-2002, Slutrapport 2002
Stenborgs- kanalenGävleborgPAH;Metaller;Alifater;Grävmuddring;ÖvertäckningAvvattning i sedimentationsbassängAvslutad2008-2015, Slutrapport
Stugsunds_impregnering GävleborgPAH;AsGrävmuddringAvvattning;DeponeringAvslutad2006-2011, Slutrapport 2012
Svanö f.d. sulfitfabriks-områdeVästernorrlandAs;Metaller;KisaskaGrävmuddringAvvattning;DeponeringAvslutad1994-2012, Slutrapport
Svartsjöarna KalmarHg;FibersedimentSugmuddringAvvattning med geotuber;Vattenrening;DeponeringAvslutad1995-2011
TollareStockholmHg;Fibersediment;PAHÖvertäckning;ErosionsskyddAvslutad
TuringenStockholmHg;FibersedimentÖvertäckning;GrävmuddringAvslutad1995–2004, Slutrapport 2004 samt från efterkontroll 2013
ValdemarsvikenÖstergötlandHg;Cr;PCBGrävmuddringAvvattning;Stabilisering;DeponeringAvslutad2002-2019, Slutrapport 2019
Ydrefors f.d. träförädlingÖstergötlandDioxinerGrävmuddringAvvattning;Behandling och deponering på extern anläggningAvslutad2006-2014, Slutrapport 2015
Örserumsviken KalmarPCB;Hg;FibersedimentSugmuddring;GrävmuddringAvvattning;DeponeringAvslutad1996-2004, Slutrapport 2004