RUFS – Regeringsuppdrag om ökad kunskap för åtgärder av förorenade sediment

RUFS startades 2019 och pågår till januari 2023. Uppdraget har tillkommit ur behov som identifierats genom inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov (SGI 2013)  och inom den Myndighetssamverkan mellan SGI, SGU, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som startade 2013. Inom myndighetssamverkan har två så kallade Miljömålsrådsåtgärder (MMRÅ1 och 2 (pågående)) genomförts och vissa av de behov som där lyfts fram togs upp av den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 (FU19), vilket sedan blev underlag till regeringsuppdraget RUFS

Regeringsuppdraget redovisas i januari 2023 och en delredovisning av uppdraget lämnades in till regeringen den 5 januari 2022. 

Här kan du läsa mer om de olika delprojekten och hur de gemensamt bidrar till slutresultatet.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.