Branschforum

Syfte 

Syftet med delprojektet har varit att

  • Bidra till en samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla området, skapa en plattform för kunskapsutbyte och att vara en kontaktpunkt till myndighetsnätverket.

 

Resultat

Resultatet av delprojektet är ett branschforum som drivs av samverkansmyndigheterna. Branschforumet består dels av ett bredare nätverk, dels av användarråd. Medlemmar i det bredare nätverket får ta del av nyhetsbrev, får inbjudningar till workshops och seminarier mm. De som även väljer att delta i ett användarråd får möjlighet att bidra genom till exempel ingå i referensgrupper, svara på enkäter mm.  

Läs mer om formerna för branschforum och användarråd som utvecklats inom RUFS 5 under våra sidor om Samverkan. Där kan man också anmäla sig till vårt branschforum.

Diagram över antal deltagare i branschforum från olika grupper
Antal deltagare i det breda nätverket och i användarråd (från oktober 2022)
Utsnitt ur informationsbrev
Utsnitt ur ett informationsbrev (september 2022)