1 Data och databaser

I arbetet med att åtgärda förorenade sediment finns ett stort behov av data. Dessa data är ofta spridd och kan vara svår att hitta. Delprojekt 1 om datasammanställning ska ge en bild av befintliga informationskällor avseende data kopplade till förorenade sediment och vad som kan göras för att skapa bättre förutsättningar för framtida dataförsörjning och nyttjande av data dokumenterats och 

Totalt har ca 40 olika datakällor med anknytning till sediment identifierats och beskrivits utifrån källinnehåll, ägarförhållanden, förvaltning, tillgänglighet samt var data kan hämtas/laddas ned från. 

En sammanställning av olika datakällor kan du enkelt ta del av på sidan Information och data.

Bild som illustrerar flöde av information

Enkätundersökning och behov av åtgärder

Under april 2021 genomfördes en enkätundersökning för att undersöka hur olika yrkesgrupper använder data/information om sediment, vilka brister och utvecklingsbehov som finns avseende datatillgång samt för att fånga upp förslag på åtgärder för att förbättra informationsförsörjningen på sikt.

Mot bakgrund av de synpunkter och tankar som framförts i enkätundersökningen bör sådana förslag på åtgärder fokusera på bland annat:

  • Hur befintliga sedimentdata ska bli mer kända och lättare att hitta.
  • Hur mer och nya slags data ska kunna inrapporteras till och tillgängliggöras via systemet med de nationella datavärdskapen.
  • Hur befintliga databaser inriktade på förorenade områden eller registrering av utsläpp ska kunna integreras med miljöövervakningsdatabaser för bättre helhetssyn kring förorenade sedimentområden.
  • Hur mer sedimentrelaterade data ska kunna göras tillgängliga och användbara, samtidigt som kraven på att skydda information som bedöms som skyddsvärd beaktas.
  • Hur upplevda brister och behov associerade med dataanvändningen inom datavärdskapen kan hanteras och åtgärdas.

 

Mer om enkätundersökningen kan du läsa i rapporten “Information avseende förorenade sediment- användning och förbättringsmöjligheter”

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.