2a Prioritering och inventering av förorenade sediment

Målsättningen med delprojekt 2a om prioriteringsmetodik är att ta fram metoder för identifiering och dokumentering av förorenade sedimentområden, vilka parametrar som behövs vid en klassning av ett sedimentområde och vilka verksamheter/förorenade områden som bör prioriteras för undersökning i bidrags- och tillsynsarbetet.

Flera delpaket tas fram inom projektet

Metod för inventering av förorenade sedimentområden (motsvarande MIFO fas 1).
Metod som förenklar inventeringen och som resulterar i ett jämförbart resultat på en nationell skala. Metoden kommer ge bättre överblick över förorenade sedimentområden

Prioriteringsmetodik, vilka objekt/verksamheter som bör prioriteras för inventering/undersökning.
Metod som ger en översikt över varje läns mest förorenade sedimentområden. Metoden utgår ifrån punktbelastning från verksamheter, storskalig belastning (kluster av många mindre verksamheter) och identifierad påverkan i olika vattenförekomster. Med en strukturerad metod för inventering och den efterföljande undersökningen/utredningen kommer vi att få en bättre bild över belastningen i olika områden och vilka områden som riskerar att vara mest påverkade av föroreningar.

Utredningsmetod vid påträffat förhöjda halter i en vattenförekomst (utifrån övervakning redovisad i VISS).
Metod som förenklar processen med att identifiera och inventera källor till påverkan på vattenförekomster.

Metod vid inventering/undersökning av förorenade sedimentområden (motsvarande MIFO fas 2).
Stöd om hur inventering och undersökning av sedimentområden, som har prioriterats för vidare undersökning på grund av hög belastning, ska genomföras. Stödet kommer fokusera på metod för fortsatta undersökningar och metod för att säkerställa att underlaget håller rätt kvalitet.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.