Pågående samverkansprojekt

Olika typer av samverkansprojekt pågår, tillkommer och avslutas kontinuerligt. Utan att göra anspråk på att vara heltäckande nämner vi några nedan som berör, eller kan beröra, arbete med förorenade sediment. Tipsa oss gärna om fler projekt genom att skriva ett meddelande i vårt kontaktformulär.

Beskrivning och länkar

 

  • Skrovmålet – ett samverkansprojekt för en giftfri miljö. Skrovmålet har initierats av Miljömålsrådet och drivs av Transportstyrelsen och bygger på två olika uppdrag; samverkansåtgärden från Miljömålsrådet om ”Båtbottenfärger och miljöfarliga färgrester” (se information på Transportstyrelsens webbsida om Sanering av båtbotten) samt Åtgärdsprogrammet för havsmiljön God havsmiljö 2020, Faktablad 17.

 

 

 

  • I Skåne har information för flera avrinningsområden lagts samman i en Vattenatlas, som tagits fram med stöd från Region Skåne och LOVA-bidrag.  https://vattenatlas.se/ 

 

  • LifeConnect är ett samverkansprojekt som syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt.https://lifeconnects.se/