Pågående samverkansprojekt

Olika typer av samverkansprojekt pågår, tillkommer och avslutas kontinuerligt. Utan att göra anspråk på att vara heltäckande nämner vi några nedan som berör, eller kan beröra, arbete med förorenade sediment. Tipsa oss gärna om fler projekt genom att skriva ett meddelande i vårt kontaktformulär.

Beskrivning och länkar

  • I Skåne har information för flera avrinningsområden lagts samman i en Vattenatlas, som tagits fram med stöd från Region Skåne och LOVA-bidrag.  https://vattenatlas.se/ 
  • LifeConnect är ett samverkansprojekt som syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt.https://lifeconnects.se/