Samverkan

Såväl nationellt som internationellt finns samverkan kring förorenade sediment. Att samverka är viktigt dels på grund av komplexiteten i frågeställningarna, men också utifrån att sediment och de föroreningar som finns i dem kan förflyttas över administrativa gränser. Sjöar och hav är också ofta gemensamma resurser som vi alla är beroende av. 

Samverkan sker inom och mellan olika grupper såsom myndigheter, konsulter, verksamhetsutövare, forskare mm. På dessa sidor beskrivs och länkas till några olika nätverk och forum.

Branschforum - förorenade sediment

Myndighetsnätverket för förorenade sediment bjuder in alla intresserade till att delta i ett branschforum om förorenade sediment.

Väljer du att delta i det bredare forumet får du ta del av nyhetsbrev och inbjudningar till workshops, seminarier och utbildningar. 

Om du också vill vara med och påverka arbetet – anmäl då även ditt intresse att delta i användarråd. Du kan då komma att få frågor om att till exempel svara på enkäter, ge synpunkter på våra webbsidor eller vara med i referensgrupper när till exempel en ny vägledning tas fram. 

Gå med i Branschforum - förorenade sediment

Få information och inbjudningar eller var med och påverka genom att delta i forumets användarråd

Pågående inom SESAM

Några pågående projekt inom SESAM Samarbete med SGF kring erfarenhetsåterföring SESAM samverkar med SGF och Åtgärdsportalen kring att bygga en portfölj av exempel på genomförda

Gunnarstenarna, Nynäshamn

Målbilder för SESAM

Målbilder för SESAM Våra målbilder fram till 2027 Samverkan Vi har ett tydligt uppdrag samt resurser att tillsammans arbeta för att nå uppsatta mål i

Flaggor som illustrerar internationell samverkan

Internationell samverkan

Eftersom vattenmiljön är en gemensam resurs mellan länder finns samarbeten där ett flertal länder ingår. Nedan omnämns några. Saknar du någon internationell samverkan som bör

Handskakning

Pågående samverkansprojekt

Olika typer av samverkansprojekt pågår, tillkommer och avslutas kontinuerligt. Utan att göra anspråk på att vara heltäckande nämner vi några nedan som berör, eller kan

Nätverk

Nätverk

NÄTVERK Eftersom frågeställningar kring förorenade sediment såväl är komplexa som gränsöverskridande har nätverk bildats med syften att samarbeta, dela och bygga kunskap om såväl inom

Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2

Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2 Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges