Expertstödsfunktion

Skärmdump Webbsida på SGI om expertstöd förorenade sediment

Syfte Syftet med delprojektet har varit att Ge tillsynsmyndigheter möjlighet att få expertstöd i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment Resultat Resultatet av delprojektet är ett expertstöd som administreras av Statens Geotekniska Institut (SGI), men som ges i samarbete med övriga samverkansmyndigheter när så behövs. Länsstyrelser och kommuner kan genom expertstödet få […]

Branschforum

Bild över branschsforumets två delar

Syfte  Syftet med delprojektet har varit att Bidra till en samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla området, skapa en plattform för kunskapsutbyte och att vara en kontaktpunkt till myndighetsnätverket.   Resultat Resultatet av delprojektet är ett branschforum som drivs av samverkansmyndigheterna. Branschforumet består dels av ett bredare nätverk, dels av användarråd. Medlemmar i […]

Gemensam ”Nod” – Webbplats

Bild på förstasidan www.renasediment.se

Syfte  Syftet med delprojektet har varit att Göra det enkelt för de aktörer som behöver vägledning och guidning i arbete med förorenade sediment att hitta detta – oavsett vilken myndighet eller organisation som ansvarar för ett material eller en frågeställning. Tillgängliggöra en samlad information om, eller överblick över, myndigheternas ansvarsområden och roller avseende förorenade sediment. […]