Gemensam “Nod” – Webbplats

Bild på förstasidan www.renasediment.se

Syftet med delprojektet har varit att Göra det enkelt för de aktörer som behöver vägledning och guidning i arbete med förorenade sediment att hitta detta – oavsett vilken myndighet eller organisation som ansvarar för ett material eller en frågeställning. Tillgängliggöra en samlad information om, eller överblick över, myndigheternas ansvarsområden och roller avseende förorenade sediment. Men […]

Samverkansplattform Förorenade Sediment

Myndighetsloggor i ett spindelnät

Syftet med delprojektet har varit att skapa en gemensam bild av vad den myndighetsgemensamma kunskapsplattformen/myndighetssamverkan består av, vad den ska bidra till och hur den långsiktigt ska drivas och utvecklas för att vi gemensamt ska bidra till en förbättrad vattenmiljö.  Samverkan vilar på gemensamma visioner, mål och färdplaner för arbetet med förorenade sediment som vi […]