Branschforum sediment

Inom ramen för den myndighetssamverkan om förorenade sediment som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och länsstyrelserna deltar i har ett branschnätverk startats upp som är öppet för alla som arbetar med dessa frågor.

Deltagarna bidrar med värdefulla erfarenheter

I nätverket deltar ca 200 personer (september 2023) främst från länsstyrelser, konsultföretag, kommuner, statliga myndigheter och verksamhetsutövare. Av dessa har 45 personer anmält sig till att även delta i användarråd. 

Användarrådet har sedan starten bland annat bidragit genom att besvara en enkät om information och data och ge inspel till en översikt för riskbedömning av förorenade sediment. De har också granskat en lista över olika branschers påverkan på sediment och en rapport från SGI om prioriterings- och inventeringsmetodik för sediment. Dessa insatser har varit viktiga vid utvecklandet av underlag och vägledning om förorenade sediment.

Vill du anmäla dig till nätverket?

Du är välkommen att delta och anmäler dig via mejladressen nedan. Ange om du vill vara med i ett brett nätverk och därmed få informationsutskick om vad som händer inom myndighetsnätverket och branschen eller om du även vill delta i ett användarråd och få inbjudningar till att delta i t.ex. workshops eller svara på enkäter.

Ange namn och organisation i mailet. När du svarat kommer du att få ytterligare information om branschforumet samt vår personuppgiftshantering.

Du kan när som helst avanmäla dig till samma adress.
 
Välkommen!

Informationsutskick