2b Undersökningsplaner och fältundersökningar

Provtagning med Gemax rörprovtagare

Syfte Syftet med delprojektet har varit att: bidra till en förbättrad nationell överblick över förorenade sedimentområden kopplat till olika typer av recipienter och påverkanskällor. ge underlag till en vidare utveckling av metodik för prioritetsbaserad inventering och undersökning av förorenade sediment. Det här har vi gjort Skrivbordsinventering En nationell sammanställning av vattenförekomster med misstänkt eller konstaterat […]

3a Riskbedömning av förorenade sediment

Barn som fiskar i sjö i solnedgång

Syfte Syftet med delprojektet har varit att ta fram vägledning om riskbedömning av förorenade sediment som komplement till befintlig vägledning om riskbedömning av förorenade områden. Vägledningen ska kunna användas för att avgöra om det behövs vidare utredning av fysiska eller administrativa åtgärder för ett förorenat sedimentområde. Det här har vi gjort I delprojektet har grunder […]

5 Nationell Kunskapsplattform

Fågelsjön Tåkern utanför Linköping.

Frågeställningar kring hantering av förorenade sediment är ofta komplexa och många myndigheter och andra aktörer berörs av och hanterar frågor kring förorenade sediment. Delprojekt 5 vill skapa en gemensam samverkansplattform myndigheter emellan inom vilken vi samlar, utvecklar och tillgängliggör information och kunskap till alla som behöver den. Kunskapsplattformen ska ge förbättrade möjligheter till interaktion med […]

RUFS

RUFS – Regeringsuppdrag om ökad kunskap för åtgärder av förorenade sediment RUFS har syftat till att bygga och sprida kunskap om förorenade sediment och vad vi kan göra åt dem för att våra vattenmiljöer ska bli friskare. Inom RUFS har vi tagit fram nya vägledningar, undersökt sediment, testat åtgärdsmetoder och bidragit till förbättrad samverkan mellan […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.