Branschforum

Bild över branschsforumets två delar

Syfte  Syftet med delprojektet har varit att Bidra till en samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla området, skapa en plattform för kunskapsutbyte och att vara en kontaktpunkt till myndighetsnätverket.   Resultat Resultatet av delprojektet är ett branschforum som drivs av samverkansmyndigheterna. Branschforumet består dels av ett bredare nätverk, dels av användarråd. Medlemmar i […]