Expertstöd

Vi erbjuder kortfattad kostnadsfri rådgivning till samtliga länsstyrelser och kommuner i arbetet med förorenade sediment.

SGI, Naturvårdsverket, SGU, HaV och Länsstyrelserna erbjuder i samarbete ett expertstöd i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment. Expertstödet finns till för att ge stöd till tillsynsmyndigheter (länsstyrelser och kommuner). Det ger tillgång till myndigheternas samlade kompetens inom förorenade sediment. Expertstödet är kostnadsfritt och finansieras till och med 2022 som en del av regeringsuppdraget RUFS.

SGI administrerar expertstödet. Klicka på bilden nedan så kommer du till SGIs sidor och får veta mer.

Ta gärna del av vanligt förekommande frågor och svar via vår FAQ längre ner på sidan.

Skärmdump Webbsida på SGI om expertstöd förorenade sediment
SGIs webbsida om expertstöd från januari 2022

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.