Om oss

Vi som står bakom denna sida är fem myndigheter med ansvarsområden som rör förorenade sediment. Vi initierade en samverkan kring förorenade sediment redan 2013, och har sedan utvecklat arbetet inom ramen för två så kallade miljömålsrådsåtgärder och ett regeringsuppdrag RUFS (RegeringsUppdrag om Förorenade Sediment, juni 2019-jan 2023). Renasediment.se har utvecklats inom ramen för Regeringsuppdraget RUFS.

Syftet med Renasediment.se är att göra det lättare för den som söker information och vägledning att hitta rätt. I och med att ett flertal myndigheter har ansvarsområden som berör arbetet med förorenade sediment ser vi att en gemensam webbplats kan utgöra en ingång, eller ”nod”, för förorenade sediment och underlätta för den som behöver information och vägledning att hitta rätt.

I vissa fall finns vägledning och information direkt på webbplatsen och i andra fall blir du länkad till den myndighet där till exempel en vägledning finns.

Vi hoppas att du ska uppskatta webbplatsen, och hör gärna av dig med förbättringsförslag genom att maila till renasediment@lansstyrelsen.se.

HÄR LÄGGER VI LOGGORNA; VÅGADE INTE ÄNDRA TILL REDIGERA MED ELEMENTOR….. /Yvonne