Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2

Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2 Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.  Inom myndighetssamverkan om förorenade sediment […]