Målbilder för SESAM

Gunnarstenarna, Nynäshamn

Målbilder för SESAM Våra målbilder fram till 2027 Samverkan Vi har ett tydligt uppdrag samt resurser att tillsammans arbeta för att nå uppsatta mål i färdplanerna. Genom effektiv samverkan är vi pådrivande och skapar förutsättningar så att förorenade sediment år 2050 är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors […]

Pågående inom SESAM

Några pågående projekt inom SESAM Samarbete med SGF kring erfarenhetsåterföring SESAM samverkar med SGF och Åtgärdsportalen kring att bygga en portfölj av exempel på genomförda åtgärdsprojekt. Varje projekt beskrivs kortfattat med avseende på till exempel föroreningar, vilka åtgärdsmetoder som använts, kostnader och andra erfarenheter. Det blir också möjligt att söka på olik åtgärdsmetoder för att […]

Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2

Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2 Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.  Inom myndighetssamverkan om förorenade sediment […]

Nätverk

Nätverk

NÄTVERK Eftersom frågeställningar kring förorenade sediment såväl är komplexa som gränsöverskridande har nätverk bildats med syften att samarbeta, dela och bygga kunskap om såväl inom Sverige som inom EU.  Svenska nätverk I Sverige finns några etablerade nätverk med bäring på förorenade sediment.  SESAM – sedimentsamverkan mellan myndigheter Nätverket består för närvarande av Statens geotekniska institut, […]

Pågående samverkansprojekt

Handskakning

Olika typer av samverkansprojekt pågår, tillkommer och avslutas kontinuerligt. Utan att göra anspråk på att vara heltäckande nämner vi några nedan som berör, eller kan beröra, arbete med förorenade sediment. Tipsa oss gärna om fler projekt genom att skriva ett meddelande i vårt kontaktformulär. Beskrivning och länkar Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för förorenade områden. Här hittar du vägledningar från […]

Internationell samverkan

Flaggor som illustrerar internationell samverkan

Eftersom vattenmiljön är en gemensam resurs mellan länder finns samarbeten där ett flertal länder ingår. Nedan omnämns några. Saknar du någon internationell samverkan som bör nämnas här, meddela oss gärna via vårt kontaktformulär. OSPAR och HELCOM är regionala havskonventioner som fungerar som plattformar för samordning för berörda EU-länder i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv (även EU är […]