Konferenser och seminarier

Bild som illustrerar konferens

Det finns ett flertal organisationer som arrangerar konferenser om, eller med koppling till, förorenade sediment. Vissa är rena forskningskonferenser, andra branschkonferenser med inslag av forskning. Nedan har vi listat några återkommande: Nätverket Renare mark Nordrocs Sednet AquaConSoil Batelle Havs-och vattenforum Contased Kommande event 22-23 mars 2023. Renare Marks Vårmöte. Linköping Konsert & Kongress. 5-9 september […]

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Vilka forsknings- och teknikutvecklingsprojekt pågår i Sverige? Vi har nedan listat de som vi i myndighetsnätverket känner till. Att ha koll på vilka projekt som pågår hjälper oss att se vilken kunskapsförsörjning som pågår, och därmed också var luckor finns.  Upplys oss gärna om projekt som saknas i listan genom att meddela oss projektnamn, finansiär, deltagande organisationer […]

Kunskapsbehov

Bild som illustrerar forskning

Tillämpad forskning och teknikutveckling behövs – och olika kompetenser behöver bidra Föroreningar i miljön innebär generellt komplexa frågeställningar, och att föroreningar befinner sig under vatten komplicerar det hela än mer. Forskning och utveckling är en viktig komponent för att såväl förstå vilken påverkan föroreningarna har som hur de kan spridas och inte minst hur vi […]

Forskningsfinansiering

Bild på pengar

Forskningsmedel för sedimentforskning inom flera olika satsningar på förbättrad vattenmiljö och giftfri miljö Det finns ingen finansiär som kontinuerligt och specifikt riktar utlysningar mot frågeställningar kring förorenade sediment, men ett flertal som genomför utlysningar där vattenmiljön och föroreningsproblematik berörs och kan innefattas, såväl nationellt som inom EU:s olika program.  Årtiondet 2020-2030 är FN:s årtionde för havsforskning, […]

Pilotprojekt RUFS

Pilotprojekt RUFS Ett av delprojekten inom Regeringsuppdrag : Förorenade sediment (RUFS) är att genomföra ett antal pilotprojekt med syfte att tillföra ny kunskap till branschen avseende åtgärder och  omhändertagandemetoder av förorenade sediment. Drivansvarig myndighet för delprojektet är SGU och i projektgruppen ingår representanter från Naturvårdsverket, SGI, HaV samt Länsstyrelsen.   Under våren 2020 har en […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.